Wat doen wij.


Jan Coaching biedt een breed scala aan hulpverlening en coaching.
U kunt bij ons terecht met vragen over opvoeding van uw kind in de meest brede zin van het woord. Samen met u kunnen wij proberen hier een oplossing te vinden en te bepalen welke zorg het beste bij uw kind past.

Mensen die problemen hebben en niet goed weten hoe hier mee om te gaan, kunnen bij Jan Coaching terecht. Het kan bijvoorbeeld gaan om psychische of psychiatrische problematiek, maar ook om Niet Aangeboren Hersenlestel, complexe hulpvragen, verstandelijke beperking of verslavingsproblematiek.

Tevens kun u contact met ons opnemen als u moeite hebt met het verwerken van traumatische, ingrijpende of schokkende gebeurtenissen. Hiervoor kunnen wij u persoonlijke hulp bieden of u helpen bij het vinden van passende gespecialiseerde zorg of hulpverleningsinstanties.

Daarnaast biedt Jan Coaching de mogelijkheid aan bedrijven of organisaties om hun medewerkers intern te trainen om binnen de organisatie eerste opvang te realiseren. Dit kan personeel een groter gevoel van veiligheid bieden. De duur van dit soort trainingen is 8 à 9 dagdelen. Daarna zal er intervisie plaatsvinden om de opvang te begeleiden en aan te passen aan de aard van de organisatie.

Indien u belangstellend bent, kunt u contact met ons opnemen om een (vrijblijvende) afspraak te maken voor een eerste gesprek. Over het algemeen gebeurt dat bij u thuis of in uw organisatie. Tijdens dit gesprek bespreken wij de (hulp)vraag. Vervolgens stellen wij in overleg met u een concreet plan op. Mochten wij tot een overeenkomst komen, dan leveren wij u de gevraagde zorg of training.