Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).


Niet aangeboren hersenletsel kan worden onderverdeeld in:

Traumatisch hersenletsel

bijv. door ongeval met of zonder schedelletsel

Niet traumatisch hersenletsel

bijv. een beroerte of bloeding, tumor, zuurstofgebrek, vergiftiging enz.

___

De gevolgen van hersenletsel zijn onder te verdelen in 4 hoofdvormen:
Neurologische stoornissen;
cognitieve stoornissen;
veranderingen van persoonlijkheid, emotie en gedrag;
en psychiatrische stoornissen.

Voor mensen die NAH hebben ondergaan is dit een breuk in de dagelijkse levenslijn.
Het is voor deze mensen vaak moeilijk te accepteren dat de dagelijkse, vanzelfsprekende en vaak eenvoudige dingen niet meer van zelf gaan. Dat is moeilijk te verwerken, vaak kunnen mensen dit niet alleen en heeft men hulp nodig, al wordt deze vaak niet geaccepteerd.
Het is echter ook erg moeilijk voor de omgeving, visueel gezien is de patiënt dezelfde persoon als voor het ontstane hersenletsel. Vaak is het gedrag echter veranderd en onvoorspelbaar geworden.

Dit levert vaak spanningen op, waarin Jan Coaching hulp kan bieden.

Jan Coaching heeft veel ervaring met, en kennis van de gevolgen van, een hersenbloeding en het effect hiervan op de getroffen persoon en dienst familie en kennissen.